LaMaistas.lt šventinis dovanų kalendorius 2018
SPAUSK NORIU ir LAIMĖK pasirinktą dovaną!
Šventinio dovanų kalendoriaus 2018 žaidimo taisyklės:
 

Žaidimo eiga:
Konkurso pradžia: 2018 m. gruodžio 1 d.
Konkurso pabaiga: 2019 m. sausio 2 d.
Dalyvauti žaidime galite balsuodami žaidimo puslapyje www.lamaistas.lt tinklalapyje.
Savaitės laimėtojai paskelbiami sekančią dieną www.lamaistas.lt tinklalapyje bei informuojami asmeniškai el. paštu.

Žaidimo dalyvavimo sąlygos:
Žaidimo dalyviu tampama išsirinkus norimą dovaną, paspaudus mygtuką NORIU ir įvedus savo kontaktinį el.paštą.
Žaidimo metu surinkti duomenys gali būti naudojami rinkodaros tikslais tiek organizatorių, tiek projekto rėmėjų. 
Balsavimų už norimas dovanas skaičius neribojamas.

Žaidimo laimėtojų išrinkimo tvarka:
Savaitės laimėtojai paskelbiami sekančią dieną www.lamaistas.lt tinklalapyje žaidimo polapyje bei informuojami asmeniškai el. paštu.
Visi akcijos dalyviai sutinka, kad laimėjimo atveju jų vardai bus skelbiami.

Žaidimo prizai ir jų atsiėmimas:
Dovanų kalendoriuje visą gruodį bus pralošiami 2 dienos prizai.
Laimėtojai bus informuojami el. paštu.
Nugalėtojui neatsiliepus per savaitę, nuo laiško apie prizą gavimo dienos, prizas pereina konkurso organizatoriui.
Prizai į pinigus nekeičiami. Prizai siunčiami tik Lietuvoje.

Bendrosios nuostatos:
Dalyvaudamas žaidime ir pateikdamas prašomus duomenis asmuo patvirtina, kad yra informuotas ir sutinka, kad jo asmens duomenys (elektroninio pašto adresas) būtų UAB All Media Digital kaip duomenų valdytojo, tvarkomi žaidimo organizavimo ir vykdymo tikslu žaidimo vykdymo metu ir 1 mėnesį po visų žaidimo prizų laimėtojų paskelbimo dienos. Žaidimo dalyvis privalo pateikti nurodytus asmens duomenis, nes jie būtini žaidimo organizavimui ir vykdymui. Nepateikdamas nurodytų asmens duomenų, žaidimo dalyvis negalės būti žaidimo organizatoriaus identifikuotas ir negalės dalyvauti žaidime. Žaidimo dalyvis bet kuriuo jo asmens duomenų tvarkymo laikotarpio metu gali raštu kreiptis į žaidimo organizatorių ir atšaukti duotą sutikimą (kuris duotas tampant žaidimo dalyviu) dėl jo asmens duomenų tvarkymo žaidimo organizavimo ir vykdymo tikslu, pareikalauti susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis, sustabdyti (išskyrus saugojimą) savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi neteisėtai. Žaidimo dalyvis informuojamas, kad atšaukęs savo sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo žaidimo organizavimo ir vykdymo tikslu, pateikęs reikalavimą sustabdyti jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus ar pateikęs prašymą sunaikinti jo asmens duomenis, kartu laikomas automatiškai, besąlygiškai ir be jokio papildomo įspėjimo nutraukusiu savo tolesnį dalyvavimą žaidime ir neturinčiu galimybės laimėti žaidimo prizus.

Žaidimo organizatorius –UAB All Media Digital, el. paštas: [email protected];
Žaidimo rėmėjai – „Assorti“ ir „Franke“
Žaidimo organizatoriai pasilieka teisę keisti taisykles ir dalyvavimo sąlygas iš anksto apie tai nepranešus.